Dodatki do Grande

elementy wyposażenia wspierające proces edukacyjny

Wyciszenie i akustyka

Jak potwierdzają liczne badania, właściwa akustyka pomieszczeń korzystnie wpływa na komfort, samopoczucie i zdrowie człowieka. Zredukowanie hałasu zwiększa koncentrację, ułatwia przyswajanie i zapamiętywanie informacji. Stosując rozwiązania akustyczne wykonane z najwyższej jakości materiałów, możemy skutecznie zredukować hałas i pogłos występujący w salach lekcyjnych.

Parawany czy panele akustyczne wpływają nie tylko na poprawę warunków akustycznych, lecz także stanowią element dekoracyjny każdego pomieszczenia.

Wyposażenie laboratoryjne

Wyposażenie pracowni przedmiotowych w specjalistyczne meble i narzędzia edukacyjne pozwala zamieniać zwykłe klasy w prawdziwe pracownie badawcze. Profesjonalne wyposażenie pracowni zachęca ucznia do podejmowania samodzielnych działań, co sprawia, że nauka staje się efektywniejsza. Meble takie jak szafki laboratoryjne pozwalają samodzielnie przeprowadzać badania i eksperymenty, a dygestoria spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa, umożliwiając nauczycielom prezentowanie trudniejszych doświadczeń i eksperymentów.

Meble laboratoryjne do pracowni przedmiotowych są wykonane z wysokiej jakości materiałów, wykazują dużą odporność chemiczną, a także gwarantują pełne bezpieczeństwo prowadzonych doświadczeń.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to nowoczesna koncepcja kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, oparta na wykorzystaniu metody badawczo-doświadczalnej. Podstawą MPP jest założenie, że zdobywanie wiedzy i doświadczenia powinno się odbywać przez samodzielną aktywność uczniów. Nauka przez prowadzenie badań i doświadczeń sprawia, że przyswajanie wiedzy staje się dużo łatwiejsze. Praca z MPP rozbudza u uczniów zainteresowanie światem przyrodniczym, kształtuje postawę badawczą, wykształca nawyki bezpiecznego eksperymentowania, a także rozwija umiejętności prawidłowego prowadzenie eksperymentów.

Pakiety Pomocy dydaktycznych

Gotowe pakiety pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, pomagają uczniom lepiej zrozumieć poruszane podczas zajęć zagadnienia. Specjalne modele, planszy i zestawy do badań obrazują uczniom skomplikowane zjawiska zachodzące w przyrodzie. Przedstawiają złożone problemy i zjawiska w łatwo przyswajalnej formie, co zapewnia ciągłe skupienie podczas lekcji.  Stosowanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć uatrakcyjnia lekcje i angażuje uczniów do aktywnego udziału.

Wyposażenie uzupełniające

Wspieranie uczniów w nauce wymaga od nauczyciela stosowania różnych pomocy dydaktycznych, które unaocznią trudniejsze zagadnienia, pomagając lepiej zrozumieć omawiany materiał dydaktyczny.

Plansze dydaktyczne to jeden ze sposobów umożliwiający zobrazowanie zagadnień poruszanych na zajęciach. Tradycyjne plansze dydaktyczne do zawieszenia na ścianach pracowni, pozwalają połączyć ładny wystrój pracowni z walorami edukacyjnymi. Dodatkowo zawieszone w widocznym miejscu przykuwają uwagę ucznia i zapadają im w pamięć, co pomaga w zapamiętaniu informacji.

Multimedia

W XXI wieku multimedia w edukacji to podstawa i przejaw nowoczesnego nauczania. Narzędzia multimedialne wspierają pracę nauczyciela i ucznia, ułatwiają zrozumienie informacji oraz pozwalają zobrazować skomplikowane zjawiska i procesy. Dzięki temu lekcje stają się dla ucznia znacznie ciekawsze i bardziej angażujące. Wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania multimedialne, takie jak Monitor interaktywny insGraf Digital, który wyróżnia doskonała jakość obrazu i dźwięku oraz możliwość generowanie treści i obrazów w czasie rzeczywistym, nauczyciel może kreować proces edukacyjny w czasie rzeczywistym. Monitory i tablice interaktywne pozwalają poszerzać i uzupełniać tradycyjny przekaz, ułatwiając przyswojenie wiedzy dotyczącej trudnych do zrozumienia zjawisk i zagadnień.